Meniu

Naudojimo sąlygos

UAB „Švyturys-Utenos alus“ tiki, kad mūsų alaus rūšys yra tam, kad savo pirkėjams pasiūlytume atsigaivinti ir mėgautis atsakingai. Jos yra skirtos suaugusiems vartoti atsakingai, vengiant piktnaudžiavimo: https://www.svyturys.eu/atsakingas-vartojimas/

Interneto svetainę administruoja UAB „Švyturys-Utenos alus“ (toliau – UAB „Švyturys-Utenos alus“, mes, mus, mūsų). Esame registruoti Lietuvos įmonių registre numeriu 110796493, mūsų registruota buveinė yra adresu Pramonės g. 12, LT-28216 Utena. UAB „Švyturys-Utenos alus“ yra pasaulinės įmonių grupės narė. Todėl mūsų dukterinės įmonės, mūsų pagrindinė kontroliuojančioji bendrovė ir jos dukterinės įmonės (toliau – „Carlsberg“ grupės įmonės) kartais gali administruoti mūsų Svetainę arba prisidėti prie jos administravimo.

Naudojimo sąlygos (kartu su jose minimais pranešimais ir Priimtino naudojimo sąlygomis) nurodo jums naudojimo sąlygas, kuriomis galite naudotis mūsų Svetaine kaip svečias ar registruotas naudotojas. Naudojimasis mūsų Svetaine apima mūsų Svetainės atsidarymą, naršymą joje arba registravimąsi naudotis mūsų Svetaine.

Įžanga

Prašom atidžiai perskaityti Naudojimo sąlygas prieš pradėdami naudotis mūsų Svetaine, nes jos taikomos tam, kaip naudositės mūsų Svetaine.

Atsidarydami mūsų Svetainę ir naudodamiesi ja nurodote, kad sutinkate, kad jums būtų taikomos šios Naudojimo sąlygos ir kad sutinkate jų laikytis. Jos yra jūsų ir mūsų teisinis susitarimas, kuris gali būti keičiamas tik jums pritarus. Jos turėtų būti suprantamos kartu su kitomis toliau nurodytomis taikomomis sąlygomis ir su mūsų Svetainėje nurodyta išsamia informacija apie tai, kaip mūsų Svetainė veikia ir kokiomis paslaugomis galima naudotis.

Jei nesutinkate su šiomis Naudojimo sąlygomis, prašom iš karto nustoti naudotis mūsų Svetaine.

Kitos taikomos sąlygos

Šiose Naudojimo sąlygose minimos šios papildomos sąlygos, kurios taip pat taikomos tam, kaip jūs naudojatės mūsų Svetaine:

  • Mūsų Pranešimas apie privatumą, kuriame išdėstytos sąlygos, kuriomis mes tvarkome visus asmens duomenis, kuriuos renkame iš jūsų arba kuriuos jūs mums pateikiate. Jūs garantuojate, kad visi jūsų mums pateikti asmens duomenys yra tikslūs.
  • Mūsų Pranešimas apie slapukus, kuriame informuojama apie mūsų Svetainėje naudojamus slapukus ir paaiškinama, su kokiais slapukais galėjote sutikti.
  • Mūsų Priimtino naudojimo sąlygos, kuriose išdėstyta, kam mūsų Svetainė gali būti naudojama ir kam ją naudoti draudžiama. Naudodamiesi mūsų Svetaine, privalote laikytis Priimtino naudojimo sąlygų.

Jums perkant prekes mūsų Svetainėje, pardavimams taikomos mūsų Pardavimo sąlygos.

Mūsų sąlygų ir Svetainės pakeitimai

Pasiliekame teisę keisti šias Naudojimo sąlygas be išankstinio pranešimo, jas pakeisdami savo Svetainėje. Prašom kartais tikrinti šį puslapį ir atkreipti dėmesį į mūsų atliktus pakeitimus, nes jie jums privalomai taikomi.

Kartais galime atnaujinti savo Svetainę ir bet kuriuo metu keisti jos turinį. Tačiau taip pat atkreipiame dėmesį, kad bet kuris mūsų Svetainės turinys bet kuriuo metu gali būti pasenęs ir mes neprivalome jo atnaujinti.

Negarantuojame, kad mūsų Svetainė ar jos turinys bus be klaidų arba jame nebus praleista jokia informacija.

Prieiga prie mūsų Svetainės

Mūsų Svetaine galima naudotis nemokamai.

Negarantuojame, kad mūsų Svetainė arba jos turinys visuomet bus prieinami be trikdžių ar kad juose nebus klaidų. Prieiga prie mūsų Svetainės leidžiama ribotą laiką. Galime be jokio įspėjimo sustabdyti, pašalinti, neberodyti arba pakeisti visą mūsų Svetainę arba bet kurią jos dalį. Nebūsime atsakingi jums, jei dėl kurios nors priežasties mūsų Svetainė kuriuo nors metu taps neprieinama ar bus tokia kokį nors laikotarpį.

Patys privalote pasirūpinti viskuo, ko jums reikia, kad galėtumėte patekti į mūsų Svetainę. Jūs taip pat suprantate, kad mes negalime garantuoti ir negarantuojame, kad mūsų Svetainės turinys nebus užkrėstas, jame nebus virusų ir (ar) kito kodo, pasižyminčio užkrečiančiomis arba naikinančiomis savybėmis. Privalote įgyvendinti pakankamas procedūras ir vykdyti virusų patikrinimus (įskaitant anti-virusinius ir kitus saugumo patikrinimus), kad tenkintumėte savo konkrečius duomenų įvesties ir išvesties saugumo ir patikimumo reikalavimus.

Privalote užtikrinti, kad visi asmenys, kurie atsidaro mūsų Svetainę naudodamiesi jūsų interneto ryšiu, žinotų šias Naudojimo sąlygas ir kitas taikomas sąlygas ir jų laikytųsi.

Mūsų Svetainė gali būti pasiekiama visame pasaulyje; tačiau šalyje, kurioje gyvenate, galite būti į ją ir nenukreipiami. Mes nedarome pareiškimo, kad turinys, esantis mūsų Svetainėje arba pasiekiamas per ją, yra tinkamas arba pasiekiamas jūsų esamoje buvimo vietoje arba bet kuriose kitose vietose. Galime bet kuriuo metu apriboti galimybę naudotis mūsų Svetaine arba mūsų Svetainėje aprašyta paslauga ar produktu bet kokiam asmeniui arba geografinei teritorijai. Jei nusprendžiate jungtis prie mūsų Svetainės už jos geografinės teritorijų ribų, tai darote savo rizika.

Draudžiama netinkamai naudotis mūsų Svetaine sąmoningai užkrečiant ją virusais, Trojos arkliais, kirminais, loginėmis bombomis arba kita medžiaga, kuri yra kenksminga ar technologiškai žalinga. Neturite bandyti be leidimo jungtis prie mūsų Svetainės arba trukdyti tinkamam Svetainės veikimui, o ypač neturite bandyti apeiti saugumo priemonių, klastoti mūsų Svetainės, į ją įsilaužti arba kitaip trikdyti mūsų Svetainės ar bet kokios kompiuterinės sistemos, serverio, maršrutizatoriaus ar bet kokio kito prie interneto prijungto įrenginio veikimo. Atkreipiame dėmesį, kad dėl tokio pažeidimo jums gali kilti civilinė ir (arba) baudžiamoji atsakomybė.

Kartais galime apriboti prieigą prie kai kurių mūsų Svetainės funkcijų ar dalių arba prie visos Svetainės.

Registracija

Kai jūsų prašoma užpildyti registracijos formą arba pateikti kitą informaciją, jūsų pateikiama informacija turi būti teisinga, tiksli ir išsami. Prašom nedelsiant mus informuoti apie bet kokius jūsų pateiktos informacijos pasikeitimus.

Jei pasirenkate naudotojo identifikacijos kodą, slaptažodį ar kitą informaciją pagal mūsų taikomas saugumo procedūras arba toks kodas arba slaptažodis jums suteikiamas, tokią informaciją turite laikyti konfidencialia ir negalite jos atskleisti jokiam trečiajam asmeniui. Mes turime teisę bet kuriuo metu panaikinti bet kokį naudotojo identifikacijos kodą ar slaptažodį, tiek jūsų pasirinktą, tiek mūsų priskirtą, jei, mūsų nuomone, nesilaikote kokių nors šių Naudojimo sąlygų nuostatų.

Jei žinote ar įtariate, kad kas nors kitas nei jūs žino jūsų naudotojo identifikacijos kodą arba slaptažodį, privalote nedelsdami mums apie tai pranešti užpildydami šią kreipimosi formą.

Intelektinės nuosavybės teisės

Jei nenurodyta kitaip, esame visų intelektinės nuosavybės teisių į savo Svetainę, įskaitant visus joje skelbiamus prekių ženklus, susijusius prekių pavadinimus, logotipus ir medžiagą, savininkas arba licencijos turėtojas. Šie kūriniai yra saugomi prekių ženklais ir autorių teisių įstatymais bei sutartimis visame pasaulyje. Visos tokios teisės yra saugomos.

Galite atsispausdinti vieną kopiją ir atsisiųsti išrašus ar medžiagą iš mūsų Svetainės tik asmeniniam naudojimui, o bet kurioje nukopijuotoje medžiagoje turi būti visi pranešimai apie autorių teises ar kitas nuosavybės teises. Negalite kaip nors modifikuoti bet kokios medžiagos, kurią atsispausdinote arba atsisiuntėte, popierinių arba skaitmeninių kopijų ir negalite naudoti jokių iliustracijų, fotografijų, vaizdo ar garso sekų arba bet kokios grafikos atskirai nuo kartu esančio teksto.

Jums atsisiunčiant arba kopijuojant medžiagą jums nepereina jokios teisės ar nuosavybė į atsiųstą medžiagą arba programinę įrangą. Negalite kaip nors kitaip naudotis mūsų Svetainėje esančia medžiaga (įskaitant kopijavimą, išskyrus kaip nurodyta pirmiau, skelbimą, keitimą arba platinimą) be išankstinio rašytinio mūsų leidimo.

Visuomet turi būti pripažįstamas mūsų (ir kitų nurodytų prie Svetainės kūrimo prisidėjusių asmenų), kaip mūsų Svetainės turinio autorių, statusas.

Negalite naudoti jokios mūsų Svetainės turinio dalies komerciniais tikslais negavę tam licencijos iš mūsų arba mūsų licencijų davėjų.

Jei spausdinatės, kopijuojate arba atsisiunčiate kurią nors mūsų Svetainės dalį pažeisdami šias Naudojimo sąlygas, jūsų teisė naudotis mūsų Svetaine iš karto netenka galios ir privalote mūsų pasirinkimu grąžinti arba sunaikinti visas pasidarytas medžiagos kopijas.

Informacijos tikslumas

Informacija mūsų Svetainėje pateikiama tik bendrai informacijai. Mes dėsime pagrįstas pastangas užtikrinti, kad mūsų Svetainėje esanti informacija būtų tiksli, tačiau mūsų Svetainėje skelbiamas turinys, komentarai, vertinimai ir kita medžiaga nelaikytini patarimais, kuriais reikėtų kliautis. Turite gauti profesionalų arba specialistų patarimą prieš imdamiesi veiksmų arba susilaikyti nuo veiksmų remdamiesi mūsų Svetainės turiniu.

Nedarome jokių pareiškimų ir neduodamų jokių garantijų, nei aiškiai išreikštų, nei numanomų, kad kuri nors informacija yra tiksli, išsami arba aktuali, ir visa įstatymų leidžiama apimtimi neprisiimame jokios atsakomybės už žalą ar nuostolius, patirtus jums arba kam nors kitam, kuriam perdavėte tokią informaciją, ja pasikliaujant. Jei mūsų Svetainėje rasite netikslios informacijos, prašom kreiptis į mus ir mes kaip galėdami greičiau stengsimės ją ištaisyti (jei sutiksime, kad ji netiksli).

Vertinimai

Už mūsų Svetainėje skelbiamas nuomones ir vertinimus atsako tik jų autoriai ir jie jokiu būdu nėra mūsų nuomonės išraiška. Nedarome jokių pareiškimų ir neduodamų jokių garantijų, nei aiškiai išreikštų, nei numanomų, apie tokias nuomones ar vertinimus, įskaitant apie jų teisėtumą arba tikslumą, ir visa įstatymų leidžiama apimtimi neprisiimame jokios su jais susijusios atsakomybės.

Konkursai

Mūsų Svetainėje vykdomiems arba reklamuojamiems konkursams taikomos konkretaus konkurso sąlygos.

Nuorodos į šį ir kitus tinklalapius ir (ar) socialinės žiniasklaidos svetaines

Kartais galime pateikti nuorodas, kurios leis jums patekti į trečiųjų asmenų tinklalapius ir (ar) socialinės žiniasklaidos svetaines tiesiai iš mūsų Svetainės. Mes nekontroliuojame tokių trečiųjų asmenų tinklalapių ir (ar) socialinės žiniasklaidos svetainių ir, jei nenurodyta kitaip, mes niekaip neprisidedame prie tokių tinklalapių ir (ar) socialinės žiniasklaidos svetainių turinio. Kai spustelėsite tokių tinklalapių ir (ar) socialinės žiniasklaidos svetainių nuorodas, išeisite iš mūsų kontroliuojamos zonos, todėl negalime prisiimti atsakomybės už jokius klausimus, kylančius dėl to, kaip tretieji asmenys naudoja jūsų duomenis, dėl šių tinklalapių ir (ar) socialinės žiniasklaidos svetainių turinio arba jums šiuose tinklalapiuose ir (ar) socialinės žiniasklaidos svetainėse siūlomų produktų ar paslaugų.

Mes pasiliekame sau teisę savo nuožiūra uždrausti bet kokią nuorodą iš kito tinklalapio ir (ar) socialinės žiniasklaidos svetainių į mūsų Svetainėje esančią medžiagą ar informaciją.

Mūsų atsakomybė

Nors mes tikimės, kad mūsų Svetainė bus įdomi naudotojams, mes visa įstatymų leidžiama apimtimi atsisakome visų sąlygų, garantijų ir pareiškimų ar kt., kurie gali būti taikomi mūsų Svetainei arba kuriam nors jos turiniui, tiek aiškiai išreikštam, tiek numanomam. Mes neatsakysime jokiam naudotojui už jokią žalą ar nuostolius pagal sutartį, deliktą (įskaitant dėl aplaidumo), įstatymuose numatytos prievolės pažeidimą ar kitaip, net jei tai buvo galima numatyti, kai tokia atsakomybė atsiranda pagal arba dėl:

  • naudojimosi mūsų Svetaine arba negalėjimo ja naudotis; arba
  • naudojimosi mūsų Svetainės turiniu arba rėmimosi juo.

Jei naudojatės mūsų Svetaine kaip vartotojas, neatsakome jums už jokį negautą pelną, prarastą verslą, verslo sutrikdymą arba verslo galimybių praradimą ir atsakome tik už nuostolius, kuriuos pagrįstai galima numatyti.

Jei naudojatės mūsų Svetaine kaip verslo subjektas, jokiu atveju neatsakome jums už:

  • negautą pelną, neįvykusius pardavimus, verslo sandorius arba negautas pajamas;
  • verslo sutrikdymą;
  • nepavykusias sutaupyti lėšas;
  • prarastas verslo galimybes, prestižą arba reputaciją; arba
  • bet kokius netiesioginius ar kaip pasekmė patirtus nuostolius ar žalą.

Mes neatsakysime už jokius nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl viruso, paskirstytos paslaugos trikdymo atakos arba kitos technologiškai kenksmingos medžiagos, kuri gali paveikti jūsų kompiuterinę įrangą, kompiuterines programas, duomenis arba kitą jums priklausančią medžiagą dėl to, kad naudojatės mūsų Svetaine arba atsisiunčiate kokį nors turinį, esantį Svetainėje arba bet kokiame su ja susijusiame tinklalapyje ir (ar) socialinės žiniasklaidos svetainėse.

Mes neprisiimame jokios atsakomybės už su mūsų Svetaine susijusių tinklalapių ir (ar) socialinės žiniasklaidos svetainių turinį. Tokios nuorodos neturėtų būti suprantamos kaip mūsų pritarimas tokiems susijusiems tinklalapiams ir (ar) socialinės žiniasklaidos svetainėms. Mes neatsakysime už jokius nuostolius ar žalą, kuri gali atsirasti jums jais naudojantis.

Jei perkate prekes iš mūsų Svetainės, mums tiekiant prekes jums bus taikomi įvairūs apribojimai ir atsakomybės išimtys, kurie išdėstyti mūsų Pardavimo sąlygose.

Mes neatsisakome ar niekaip neribojame savo atsakomybės jums, kai tai daryti būtų neteisėta.

Turinio įkėlimas į mūsų Svetainę

Kai pasinaudojate funkcija, leidžiančia jums įkelti turinį į mūsų Svetainę arba susisiekti su kitais mūsų Svetainės naudotojais, privalote laikytis turiniui taikomų standartų, pateiktų mūsų Priimtino naudojimo sąlygose.

Jūs garantuojate, kad bet koks toks įkeliamas turinys atitinka tuos standartus, ir atsakysite mums ir atlyginsite mums nuostolius, patirtus pažeidus tokią garantiją. Jei esate vartotojas, reiškia, kad jūs atsakysite už bet kokius mūsų nuostolius ar žalą, patirtą jums pažeidus garantiją.

Bet koks jūsų į mūsų Svetainę įkeltas turinys bus laikomas nekonfidencialiu ir nepriklausančiu savininkui. Jums lieka visos jūsų nuosavybės teisės į jūsų turinį, bet jūs privalote suteikti mums ribotą licenciją tą turinį naudoti, saugoti ir kopijuoti, jį platinti ir pateikti tretiesiems asmenims. Jūsų mums licencijuojamos teisės aprašytos kitoje dalyje (Jūsų licencijuojamos teisės).

Galime atskleisti jūsų tapatybę trečiajam asmeniui, kuris teigia, kad jūsų mūsų Svetainėje paskelbtas arba įkeltas turinys yra jo intelektinės nuosavybės teisių ar jo teisės į privatumą pažeidimas.

Mes neatsakysime jokiam trečiajam asmeniui už jūsų arba bet kurio kito naudotojo mūsų Svetainėje paskelbtą turinį arba jo tikslumą.

Turime teisę pašalinti bet kokį jūsų mūsų Svetainėje paskelbtą turinį, jei, mūsų nuomone, jūsų paskelbtas turinys neatitinka turinio standartų, išdėstytų mūsų Priimtino naudojimo sąlygose.

Kitų naudotojų mūsų Svetainėje išreikštos nuomonės neatspindi mūsų nuomonės ar vertybių.

Tik jūs atsakote už savo turinio apsaugojimą ir atsargines kopijas.

Jūsų licencijuojamos teisės

Kai įkeliate ar skelbiate turinį mūsų Svetainėje, jūs suteikiate mums nuolatinę, visame pasaulyje galiojančią, neišimtinę, nemokamą, perleidžiamą licenciją naudoti tokį naudotojo sukurtą turinį, jį atgaminti, kurti juo paremtus kūrinius, jį rodyti ir atlikti dėl mūsų Svetainėje ir įvairiose žiniasklaidos priemonėse teikiamų paslaugų, įskaitant Svetainės reklamavimą.

Galimybė naudotis

Pripažįstame, kad reikia, kad Svetainė būtų prieinama ir ja būtų lengva naudotis, kokia bebūtų technologija arba asmens gebėjimai.

Nors siekiame laikytis priimtų gairių ir standartų dėl galimybės naudotis ir lengvo naudojimo, tai ne visada įmanoma padaryti visose mūsų Svetainės zonose. Mūsų partnerių trečiųjų asmenų ir Svetainės naudotojų pateiktas turinys gali neatitikti tokių gairių ir standartų.

Nuolat stengiamės pakelti galimybės naudotis mūsų Svetaine ir lengvo naudojimosi ja lygį. Jei randate, ką reikėtų patobulinti, arba jums sunku naudotis Svetaine, praneškite mums.

Bendroji informacija

Visi oficialūs teisiniai pranešimai turėtų būti siunčiami mums pirmiau nurodytu mūsų registruotos buveinės adresu, nurodant, kad jie skirti vyr. patarėjui teisės klausimais, Teisės skyriaus vadovui arba įmonės sekretoriui.

Mums nepasinaudojus kokia nors teise, tai nereiškia, kad mes tokios teisės atsisakome. Negalite perleisti arba perduoti savo teisių pagal šias Naudojimo sąlygas.

Jei kuri nors šių Naudojimo sąlygų dalis pasirodys esanti priverstinai neįgyvendinama pagal įstatymą, visos kitos šių Naudojimo sąlygų dalys liks galiojančios ir tai neturės joms įtakos.

Jei esate vartotojas, atkreipiame dėmesį, kad šioms Naudojimo sąlygoms, jų dalykui ir jų parengimui taikomi [įrašykite įmonės buveinės šalį] įstatymai. Jūs ir mes sutinkame, kad [įrašykite pirmiau nurodytą įmonės buveinės šalį] teismai turės neišimtinę jurisdikciją, nebent jūsų vietos teisės aktai suteikia jums teisę imtis teisinių veiksmų toje šalyje, kurioje gyvenate.

Jei esate įmonė, šioms Naudojimo sąlygoms, jų dalykui ir jų parengimui (taip pat visiems deliktiniams ginčams arba reikalavimams) taikomi Lietuvos įstatymai. Mes abu sutinkame su išimtine Lietuvos teismų jurisdikcija.

Susisiekite su mumis

Jei patiriate problemų dėl mūsų Svetainės arba norėtumėte apie ją pateikti pastabų, prašom kreiptis į mus [email protected]

Šių Naudojimo sąlygų atnaujinimai

Šios Naudojimo sąlygos paskutinį kartą buvo atnaujintos 2022 m. kovo mėn.