Meniu

Pranešimas apie privatumą

Mūsų – „Carlsberg“ grupės – tikslas yra būti alaus darykla kasdien kuriant geresnį rytojų. Tobulėti ir nuolat daryti geriau yra mūsų DNR. Šis požiūris neapsiriboja vien alaus darymu, jis taikomas visoms „Carlsberg“ grupės dalims ir tam, ką darome, įskaitant asmens duomenų apsaugą. Tikime, kad saugoti asmens duomenis yra itin svarbu ir stengiamės kiekvieną dieną tobulinti savo pastangas. „Asmens duomenys“ yra bet kokia su jumis susijusi informacija.

Šis Pranešimas apie privatumą taikomas jums, jei perkate iš mūsų prekes, naudojatės mūsų teikiamomis paslaugomis, esate mūsų verslo partneris arba tiekėjas, lankotės vienoje iš mūsų veiklos vietų arba biurų, kreipiatės dėl darbo, dalyvaujate mūsų renginiuose arba akcijose, arba kitaip bendraujate su mumis, įskaitant naudodamiesi mūsų tinklalapiais arba mobiliosiomis programėlėmis, arba jei bendraujate su mumis socialinės žiniasklaidos arba kitose platformose.

Jei esate dabartinis mūsų klientas, vartotojas, verslo partneris arba tiekėjas, išsamesnė informacija, kaip mes naudojame jūsų Asmens duomenis, gali būti išdėstyta dvišalėje mūsų sutartyje. Tuomet, kai iš jūsų renkame Asmens duomenis, gali būti teikiami ir papildomi pranešimai, kuriuose atkreipiamas dėmesys į tam tikrus būdus, kuriais norime naudoti jūsų Asmens duomenis (su galimybe sutikti arba nesutikti su nurodytais naudojimo būdais).

Kas naudoja jūsų Asmens duomenis?

Dėl to, kad bendraujate su UAB „Švyturys-Utenos alus“ (toliau – UAB „Švyturys-Utenos alus“, mes, mus, mūsų), registruota Lietuvos įmonių registre numeriu 110796493, Pramonės g. 12, LT-28216 Utena, galime tvarkyti ir naudoti su jumis susijusius Asmens duomenis.

UAB „Švyturys-Utenos alus“ yra pasaulinės įmonių grupės narė. Todėl mes galime dalytis jūsų Asmens duomenimis su savo dukterinėmis įmonėmis, savo pagrindine kontroliuojančiąja bendrove ir jos dukterinėmis įmonėmis (toliau – „Carlsberg“ grupės įmonės) šiame Pranešime apie privatumą nurodytais tikslais. Kiekviena iš tokių įmonių taip pat gali tvarkyti ir naudoti jūsų Asmens duomenis šiame Pranešime apie privatumą nurodytais tikslais, bet jos tai daro savarankiškai, veikdamos vien tik savo vardu.

Su kuo galime dalytis jūsų Asmens duomenimis?

Be to, kad mes dalijamės jūsų Asmens duomenimis su „Carlsberg“ grupės įmonėmis, mes galime tam tikrose situacijose taip pat dalytis jūsų Asmens duomenimis ir su tokiais trečiaisiais asmenimis kaip verslo partneriai, tiekėjai, pardavėjai, konsultantai, tarnybos, klientai, vartotojai, valdžios institucijos, teismai, IT prieglobos, tiekimo ir aptarnavimo paslaugų teikėjai, kurių paslaugomis naudojamės savo grupės IT aplinkoje (toliau – Tretieji asmenys). Mes dalijamės Asmens duomenimis tik tuomet, kai to reikia ir būtina, kad mes galėtume vykdyti šiame Pranešime apie privatumą aprašytą veiklą; pavyzdžiui, vykdydami jūsų užsakymą, apdorodami jūsų mokėjimo duomenis arba teikdami priežiūros paslaugas.

Daugiau informacijos apie tai, su kuo mes dalijamės jūsų Asmens duomenimis, prašom žr. kiekvieną šiame Pranešime apie privatumą nurodytą veiklą, ten rasite daugiau informacijos.

Kaip naudojame jūsų Asmens duomenis

Kiekvienos toliau nurodytos veiklos aprašyme nurodome tikslą, kuriuo naudojame Asmens duomenis, kieno Asmens duomenis tvarkome, naudojamų Asmens duomenų kategorijas, kokiu teisiniu pagrindu juos naudojame, šaltinį, iš kurio gauname Asmens duomenis, kaip ilgai saugome Asmens duomenis ir su kuo galime pasidalyti Asmens duomenimis.

Atsižvelgiant į konkrečią situaciją, galime naudoti jūsų Asmens duomenis šių veiklų tikslais – spustelėkite ant konkrečios veiklos, kad sužinotumėte daugiau:

 • Mūsų interneto svetainių lankytojai
 • Mūsų socialinės žiniasklaidos svetainių lankytojai
 • Mūsų veiklos vietų ir biurų lankytojai
 • Renginiai
 • Akcijos ir konkursai
 • Rinkodara ir viešųjų ryšių veikla
 • Mūsų mobiliųjų programėlių naudotojai
 • Mūsų supratimas apie klientus ir vartotojus
 • Klientų (barų, restoranų ir kt.) valdymas
 • Vartotojų (privačių asmenų) valdymas
 • Verslo partnerių ir tiekėjų valdymas
 • Verslo operacijos
 • Atitikties veiksmai
 • Darbuotojų samdymas

Jūsų Asmens duomenų perdavimas už Europos Sąjungos (ES) ir Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų

Kai kurios „Carlsberg“ grupės įmonės ir Tretieji asmenys, su kuriais dalijamės jūsų Asmens duomenimis, gali būti už ES ir (ar) Europos ekonominės erdvės ribų esančiose šalyse.

Kai mes perduodame jūsų Asmens duomenis „Carlsberg“ grupės įmonėms arba Tretiesiems asmenims, esantiems už ES ir Europos ekonominės erdvės ribų, iš mūsų gali būti reikalaujama imtis konkrečių papildomų priemonių apsaugoti atitinkamus Asmens duomenis. Europos Komisija patvirtino, kad tam tikrų ES ir Europos ekonominei erdvei nepriklausančių šalių teikiama duomenų apsauga iš esmės atitinka ES ir Europos ekonominės erdvės duomenų apsaugos teisės aktus, todėl nereikalaujama jokių papildomų apsaugos priemonių siunčiant jūsų Asmens duomenis į šias jurisdikcijas. Siųsdami duomenis į tas šalis, dėl kurių toks patvirtinimas nėra duotas, mes naudosime reikiamas apsaugos priemones, kad apsaugotume perduodamus Asmens duomenis, tokias kaip Europos Komisijos patvirtintos standartinės sutarčių sąlygos, ir kitas priemones, kad užtikrintume reikiamą jūsų Asmens duomenų apsaugą.

Kaip saugome jūsų Asmens duomenis

Apsaugoti jūsų Asmens duomenis yra vienas iš pagrindinių prioritetų. Mes laikomės visame pasaulyje pripažintų saugumo standartų ir saugome jūsų Asmens duomenis saugiuose serveriuose. Visi, kuriems leidžiama tvarkyti ir naudoti Asmens duomenis, juos laikys konfidencialia informacija. Be to, ribojame prieigą prie jūsų Asmens duomenų, suteikdami ją tik tiems asmenims, kuriems jų reikia. Reguliariai atliekame vidaus auditus ir po jų atliekamus veiksmus, kad įsitikintume, ar mūsų taikomos priemonės yra tinkamos, ir užtikrintume tolesnį visame pasaulyje pripažintų saugumo standartų ir mūsų politikos laikymąsi

Kai jums suteikėme (arba jūs pasirinkote) slaptažodį, leidžiantį jums patekti į tam tikras mūsų tinklalapių arba kitų platformų dalis, atsakote už slaptažodžio konfidencialumą. Prašom slaptažodžio niekam neatskleisti.

Informacijos perdavimas internete, deja, nėra visiškai saugus. Nors darysime viską, ką galime, kad apsaugotume jūsų Asmens duomenis, negalime garantuoti mūsų tinklalapiuose perduodamų jūsų Asmens duomenų saugumo – bet kokį perdavimą atliekate savo rizika. Kai tik gausime jūsų informaciją, naudosime griežtas procedūras ir saugumo priemones stengdamiesi užkirsti prieigą prie jos atitinkamos teisės neturintiems asmenims.

Sutikimas

Tam tikromis ribotomis aplinkybėmis mums gali tekti prašyti jūsų konkretaus sutikimo dėl jūsų Asmens duomenų naudojimo. Tačiau daugeliu atveju mes juos tvarkysime dėl šiame Pranešime apie privatumą nurodytų priežasčių, todėl jums nereikės arba nebus būtina duoti sutikimą.

Jei jūsų Asmens duomenų naudojimo teisinis pagrindas yra sutikimas, galite bet kuriuo metu savo sutikimą atšaukti užpildydami šią kreipimosi formą arba informuodami mus apie savo norus bet kokiu kitu būdu. Jums nutarus atšaukti savo sutikimą, mes nebegalėsime naudoti jūsų Asmens duomenų remdamiesi sutikimu. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos naudojimo teisėtumui sutikimo pagrindu prieš sutikimo atšaukimą. Kai kuriais atvejais mes galime ir toliau naudoti jūsų Asmens duomenis ir po jūsų sutikimo atšaukimo, jei tą leidžia įstatymas.

Jūsų teisės

Jei mes naudojame jūsų Asmens duomenis šiame Pranešime apie privatumą nurodytoms veikloms, galite:

 • reikalauti išsamesnės informacijos apie tai, kaip naudojame jūsų Asmens duomenis, įskaitant gauti savo Asmens duomenų kopiją
 • reikalauti, kad mes ištaisytume, atnaujintume arba ištrintume jūsų Asmens duomenis
 • reikalauti, kad mes apribotume jūsų Asmens duomenų naudojimą
 • nesutikti su tuo, kad mes juos naudotume arba kad mes juos naudotume tiesioginei rinkodarai ir (ar) automatizuotam sprendimų priėmimui, įskaitant profiliavimą
 • reikalauti, kad mes perduotume jūsų Asmens duomenis jums arba Trečiajam asmeniui (duomenų perkeliamumas)

Jei naudojame jūsų Asmens duomenis konkrečiai remdamiesi savo teisėtais interesais, galite bet kuriuo metu nesutikti, kad mes naudotume jūsų Asmens duomenis šiuo teisiniu pagrindu.

Atkreipkite dėmesį, kad šioms teisėms taikomos tam tikros išimtys ir ne visos jos galioja šalyje, kurioje esate įsikūręs. Taip gali būti dėl mums taikomų prievolių, kaip antai, kitokių teisės aktų, pagal kuriuos reikalaujama, kad mes saugotume kitų asmenų Asmens duomenis, gintume kitų asmenų teises ir laisves ar pan. Mes visada visomis išgalėmis stengiamės atidžiai įvertinti kiekvieną prašymą ir pagrįsti atsisakymą imtis veiksmų.

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, susisiekite su mumis užpildydami šią kreipimosi formą.

Kaip pateikti skundą

Turėdami klausimų, kurių negalėjote išsiaiškinti vidiniu dialogu su mumis, ar norėdami pateikti skundą, kreipkitės į Danijos duomenų apsaugos tarnybą adresu Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Daugiau informacijos apie tai, kaip pateikti skundą, galite rasti tarnybos tinklalapyje www.datatilsynet.dk. Taip pat galite kreiptis į savo vietinę duomenų apsaugos tarnybą, jei esate kitoje šalyje.

Į ką galiu kreiptis dėl šio Pranešimo apie privatumą?

Jei turite problemų arba klausimų, apie tai, kaip naudojame jūsų Asmens duomenis, arba dėl šio Pranešimo apie privatumą, galite kreiptis į mus  užpildydami šią kreipimosi formą.

Šio Pranešimo apie privatumą atnaujinimai

Apie visus šio Pranešimo apie privatumą pakeitimus bus skelbiama šiame puslapyje ir, kai būtina, bus pranešama jums. Dažnai tikrinkite ir stebėkite, ar neatsirado šio Pranešimo apie privatumą atnaujinimų arba pakeitimų.

Paskutinį kartą šis Pranešimas apie privatumą buvo atnaujintas 2022 m. balandžio mėn.