Meniu

Privatumo pranešimas

Privatumo pranešimas

„Carlsberg“ įmonių grupė supranta jūsų asmens duomenų saugumo svarbą ir yra įsipareigojusi gerbti jūsų privatumą bei apsaugoti jūsų asmens duomenis.

Šiame pranešime apie privatumą (toliau- „Pranešimas“) aprašoma, kaip UAB „Švyturys - Utenos alus“ („Carlsberg“, mes, mus, mūsų) – duomenų valdytojas – apdoroja jūsų asmens duomenis ir kokias priemones naudoja jūsų duomenims apsaugoti ir saugoti.

Šis Pranešimas skirtas jums, jei jūs perkate iš mūsų prekes, teikiate mums paslaugas, dalyvaujate mūsų renginiuose ar reklaminėse akcijose arba kitaip su mumis sąveikaujate, įskaitant naudojimąsi mūsų tinklalapiais ar bendravimą su mumis socialiniuose tinkluose.

Atidžiai perskaitykite šį Pranešimą ir naudojimo sąlygas, išsamesnė informacija, kaip mes apdorojame jūsų asmens duomenis, gali būti išdėstyta dvišalėje mūsų sutartyje. Papildomi pranešimai, kuriuose atkreipiamas dėmesys į tam tikrą jūsų asmens duomenų apdorojimą, ir galimybę pasirinkti ar atsisakyti pasirinkto apdorojimo, taip pat gali būti pateiktas renkant jūsų asmens duomenis.

Šiame Pranešime išaiškinama mūsų praktika privatumo atžvilgiu ir aprėpiami šie klausimai:

 • kokius asmens duomenis renkame ir apdorojame;
 • ką darome su jūsų asmens duomenimis;
 • kaip saugome jūsų asmens duomenims;
 • kaip naudojame slapukus;
 • jūsų teisės ir kaip su mumis susisiekti;
 • šio Pranešimo atnaujinimai.

Kokius asmens duomenis renkame ir apdorojame

Mes renkame ir apdorojame kai kuriuos arba visus toliau nurodytus asmens duomenis:

 • Jūsų duomenys: vardas ir pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, socialinė paskyra, lytis, gimimo data arba nuotrauka, arba duomenys apie jūsų darbovietę ir jūsų pareigas.
 • Jūsų įkeliamos informacijos turinys: socialiniuose tinkluose, įkelti komentarai, pateiktys ar kiti failai, kuriuose yra informacija apie jus, pvz., jūsų vardas, kontaktiniai duomenys, vaizdai ir pan.
 • Susirašinėjimas: Mūsų susirašinėjimui su jumis priskiriami visi jūsų atsiliepimai, skundai ir pastabos telefonu, el. paštu ir socialiniuose tinkluose arba visi susirašinėjimo ar sąveikos su mumis internetu, popieriuje ar asmeniškai įrašai. Jei susisiekėte su mumis telefonu, mes išsaugome telefono numerį, kuriuo mums buvo skambinta, ir visą informaciją, surinktą įrašius pokalbį telefonu.
 • Duomenys apie sandorius ir pirkimų istorijos duomenys: informacija apie pirkimus ir sudarytus sandorius, įskaitant sudarytuosius per mūsų tinklalapius ar kitais kanalais, įskaitant informaciją apie pristatymo adresą bei duomenis apie įsigytus gaminius.
 • Apmokėjimo duomenys: apmokėjimo duomenys, naudoti atsiskaitant už mūsų gaminius ar paslaugas, pavyzdžiui, kreditinės (debetinės) kortelės numeris ir galiojimo terminas.
 • Mūsų renkama informacija apie jūsų dalyvavimą mūsų akcijose ir konkursuose, arba lankymąsi mūsų renginiuose: tam tikrų paraiškų formose jūsų pateikta informacija, informacija apie jūsų svečius, taip pat informacija susijusi su bet kuriomis akcijomis ir konkursais, kuriems jūs užsiregistravote ar kuriuos laimėjote, arba kita informacija apie jūsų dalyvavimą renginiuose, įskaitant galimus jūsų mitybos reikalavimus ar dalyvauti konkursuose poreikius.
 • Informacija apie jūsų interesus: duomenys apie pomėgius ar veiklą, kuria užsiimate ar kitus interesus.
 • Informacija apie pageidavimą gauti rinkodaros medžiagą: duomenys apie jūsų pageidavimus dėl rinkodaros medžiagos ir pranešimų siuntimo būdų.
 • Kredito ir sukčiavimo kontrolės informacija: informacija apie jūsų finansinę padėtį, jūsų kreditingumą ar bet kurią nusikalstamą ar sukčiavimo veiklą, kurią gavome iš jūsų ar iš trečiųjų šalių
 • Apklausų informacija: jūsų atsakymai į mūsų vykdomas rinkos apklausas.
 • Vaizdo kamerų stebėjimo informacija: siekdami apsaugoti savo, Jūsų ir kitų asmenų turtą, taip pat asmenų sveikatą ir gyvybę, teisėto mūsų ir trečiųjų asmenų intereso pagrindu tam tikrose aprėpties zonose įmonės teritorijoje yra vykdomas vaizdo stebėjimas. Vykdydami vaizdo stebėjimą renkame šią informaciją: vaizdo įrašai, vaizdo įrašų užfiksavimo data ir laikas, vieta, jūsų atvaizdas. Apie vaizdo stebėjimą informuoja iškabinti įspėjimai.
 • Informacija apie jūsų apsilankymus mūsų tinklalapiuose: įskaitant visą universaliojo adreso (URL) spustelėjimų srautą, ateinantį per mūsų tinklalapius arba iš jų (įskaitant datą ir laiką), gaminius, kuriuos peržiūrėjote ar kurių ieškojote, puslapius, prie kurių buvote prisijungę, puslapio reakcijos laikus, parsisiuntimo klaidas, apsilankymo tam tikruose puslapiuose trukmę, puslapio sąveikos informaciją (pavyzdžiui, slinkimas, paspaudimai, pelės užvedimai) bei išėjimo iš puslapio būdai.

Konfidencialūs asmens duomenys ir kita ypatingos priežiūros reikalaujanti informacija

Pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES) 2016/679 („BDAR“) tam tikros asmens duomenų kategorijos laikomos konfidencialiomis. Šioms kategorijoms priskiriama informacija apie rasinę ir etninę priklausomybę, politines pažiūras, religinius ir filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, genetiniai ir biometriniai duomenys, informacija apie sveikatą, fizinio asmens lytinį gyvenimą ar lytinę pakraipą.

Pagal Europos duomenų apsaugos teisės aktus informacija apie teistumą ir nusikaltimus taip pat laikoma konfidencialia.

Mes visada įspėjame nekelti ir neapdoroti konfidencialių asmens duomenų ar kitos ypatingos priežiūros reikalaujančios informacijos, nebent to būtinai reikia konkrečiu tikslu.

Asmens duomenų šaltiniai

Mūsų turimus jūsų asmens duomenis renkame tiesiogiai iš jūsų ar jūsų sąveikos su mumis.

Jūsų asmens duomenis galime gauti iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, iš verslo partnerių, techninių, atsiskaitymo ir pristatymo paslaugų subrangovų, reklamos tinklų, analitinės informacijos teikėjų, paieškos informacijos teikėjų, kredito vertinimo agentūrų, sukčiavimo kontrolės duomenų bazių ir kitų trečiųjų šalių tvarkomų duomenų bazių, įskaitant sankcijų sąrašus, verslo informacijos bei tyrimo įrankius.

Ką mes darome su jūsų asmens duomenimis

Pagal BDAR mes privalome nustatyti teisinį jūsų asmens duomenų apdorojimo pagrindą ir pranešti jums.  Apdorodami kiekvienu toliau nurodytu būdu mes nurodome tikslą, kuriuo apdorojami jūsų asmens duomenis, ir teisinį jūsų duomenų apdorojimo pagrindą.

Atsižvelgdami į tai, kaip jūs sąveikaujate su UAB „Švyturys - Utenos alus“( toliau- „Carlsberg“) jūsų asmens duomenys naudojami šiais tikslais:

 • Teikti ir valdyti jūsų pageidaujamus produktus ir paslaugas
  Vykdyti savo įsipareigojimus, kylančius iš dvišalių mūsų sutarčių, taip pat organizuoti pristatymą, vykdyti ar atšaukti užsakymus, teikti jums jūsų užsakytą informaciją, produktus bei paslaugas ir pranešti jums apie mūsų produktų ir paslaugų permainas.

Teisinis pagrindas: Sutarties vykdymas, teisėti interesai (suteikti mums galimybę vykdyti savo įsipareigojimus, teikti jums produktus ir paslaugas ir pranešti jums apie mūsų produktų ir paslaugų permainas.

 • Sklandžiai su jumis bendrauti
  Atsakyti į jūsų klausimus, pastabas, skundus ir kitus pranešimus, taip pat užklausas dėl mūsų produktų.

Teisinis pagrindas: Teisėti interesai (sudaryti mums sąlygas susirašinėti su jumis ir teikti jums produktus ir paslaugas), teisiniai reikalavimai.

 • Stebėti veiklą ir registruoti susirašinėjimą su jumis
  Stebėti savo susirašinėjimus su jumis, taip pat užtikrinti paslaugų kokybę, procedūrų laikymąsi.

Teisinis pagrindas: Teisėti interesai (užtikrinti mūsų produktų ir paslaugų kokybę).

 • Vykdyti teisinius ir reguliavimo įsipareigojimus
  Mes galime apdoroti jūsų asmens duomenis siekdami vykdyti savo teisinius ir reguliavimo įsipareigojimus, kurie gali apimti asmens duomenų atskleidimą trečiosioms šalims, tarp jų draudėjams, teismams ir (ar) reguliuotojams arba teisėsaugos institucijoms tokioms šalims vykdant apklausas, tvarkant bylas, atliekant tyrimus visame pasaulyje ar kur jos priverstos tai padaryti.

Teisinis pagrindas: Teisiniai įsipareigojimai, teisiniai reikalavimai, teisėti interesai (bendradarbiauti su teisėsaugos ir reguliavimo institucijomis).

 • Atlikti tam tikrą jūsų patikrą, pvz., kliento atpažinimo ir kreditingumo patikrinimus. Jei esate klientas ar būsimas klientas, galime naudoti jūsų asmens duomenis, kad atliktume tam tikrą jūsų (ir jūsų verslo) patikrą. Šiuo tikslu galime atskleisti jūsų duomenis atitinkamoms valdžios institucijoms, įskaitant kreditingumo agentūroms, valstybinėms agentūroms ir sukčiavimo kontrolės agentūroms. Šią informaciją gali peržiūrėti ir naudoti teisėsaugos institucijos. Mes ir kitos tokių institucijų užfiksuotą informaciją galinčios peržiūrėti agentūros, galime tai daryti kitoje šalyje, nei ta, kurioje esate įsikūrę.

Teisiniai pagrindai: teisinė prievolė, teisiniai reikalavimai, svarbus viešasis interesas, teisėti interesai (padėti užkirsti kelią nusikaltimams ir sukčiavimui).

Kilus klausimams dėl mūsų teisinio pagrindo, susisiekite su mumis toliau skiltyje „Kontaktai“ nurodytais būdais.

Jūsų duomenų atskleidimas

Jūsų asmens duomenis galime atskleisti, bet kuriam mūsų grupės nariui, o tai reiškia mūsų dukterines įmones, mūsų pagrindinę kontroliuojančiąją bendrovę ir jos dukterines įmones, kurios gali apdoroti jūsų asmens duomenis visais pirmiau išvardytais tikslais. Be to, jūsų asmens duomenimis galime pasidalyti su kitomis trečiosiomis šalimis pvz., konsultantais, skolų išieškojimo paslaugas teikiančiomis įmonėmis ir kitais paslaugų teikėjais pvz., IT paslaugų teikėjais ar administravimo tarnybomis ar pan., kurios mūsų vardu gali apdoroti duomenis visais pirmiau nurodytais tikslais.

Kaip mes saugome jūsų asmens duomenis

 

Kiek laiko saugomi jūsų asmens duomenys?

Tai mūsų politika – saugoti asmens duomenis ne ilgiau nei reikia jų leistinam apdorojimui arba laikytis galiojančių vietos teisės aktų.

 

Kur saugomi jūsų asmens duomenys?

Mūsų renkami ir apdorojami jūsų asmens duomenys gali būti perduoti ar saugomi už Europos ekonominės erdvės („EEE“) ribų. Juos gali apdoroti pas mus ar pas vieną iš mūsų tiekėjų už EEE ribų dirbantis personalas. Toks personalas gali dalyvauti, be kita ko, ir teikiant techninės priežiūros paslaugas.

 

Jūsų asmens duomenų perdavimas už EEE ribų

Perduodant asmens duomenis už EEE ribų, mums gali prireikti imtis konkrečių papildomų priemonių atitinkamiems asmens duomenims apsaugoti. Europos Komisija patvirtino, kad tam tikros EEE nepriklausančių šalių teikiama duomenų apsauga atitinka EEE duomenų apsaugos teisės aktus, todėl nereikalaujama jokių papildomų apsaugos priemonių asmens duomenims į šias jurisdikcijas eksportuoti. Tose šalyse, kuriose šių patvirtinimų nėra, visiems perduodamiems asmens duomenims apsaugoti mes naudojame atitinkamas apsaugos priemones, pvz., Europos Komisijos patvirtintas pavyzdines sutartines sąlygas, įmonėms privalomas taisykles, taikomas pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus, ir kt.

Norėdami susipažinti su konkrečių jūsų asmens duomenų perdavimui taikomų apsaugos priemonių kopija, susisiekite su mumis toliau skiltyje „Kontaktai“ nurodytais būdais.

 

Ko imamės asmens duomenims apsaugoti

Mes imamės visų pagrįstai būtinų veiksmų ir užtikriname, kad su jūsų asmens duomenimis elgiamasi saugiai ir pagal šio Pranešimą bei BDAR nuostatas.

Visi mums pateikiami asmens duomenys saugomi saugiuose mūsų serveriuose.

 

O kaip su nuorodomis į kitas tinklavietes?

Mūsų tinklalapiuose ir socialinės žiniasklaidos puslapiuose periodiškai gali būti saitų į mūsų partnerių, susijusių įmonių ir kitų trečiųjų šalių tinklų tinklalapius ir iš jų. Jei jungiatės prie bet kurio šių tinklalapių saito, prašome atkreipti dėmesį, kad jie turi savo privatumo politikas, o mes neprisiimame už jas pareigų ar atsakomybės. Prieš pateikdami, kuriuos nors asmens duomenis tiems tinklalapiams, susipažinkite su jų politikomis.

Kaip mes naudojame slapukus

Kas yra slapukai?

Slapukas – tai paprasta tekstinė rinkmena, turinti nedidelius kiekius informacijos, kurie atsiunčiami į jūsų įrenginį, kai lankotės interneto svetainėje. Po to per kitus jūsų apsilankymus tame domene slapukai išsiunčiami atgal į jų kilmės žiniatinklio domeną. Daugumoje interneto svetainių yra komponentų iš įvairių žiniatinklio domenų, todėl apsilankius Paslaugose, jūsų naršyklėje gali atsirasti slapukai iš kelių šaltinių.

Slapukai pravartūs, nes sudaro galimybę interneto svetainei atpažinti naudotojo įrenginį. Slapukai sudaro sąlygas sklandžiai pereiti iš vieno puslapio į kitą, įsiminti pasirinkimus ir, apskritai, sudaryti naudotojui geresnes galimybes naršyti. Be to, stebint jūsų naršymą svetainėse, slapukus galima panaudoti ir jūsų interesus atliepiančiai reklamai.

Uždarius naršyklę, seanso slapukai automatiškai ištrinami, o ilgalaikiai slapukai išlieka jūsų renginyje ir, pvz., sugrįžus į interneto svetainę, prisimena naudotojo pasirinkimus.

 

Kokio tipo slapukus naudoja „Carlsberg“?

Jei norite daugiau sužinoti apie mūsų slapukų naudojimą, prašome susipažinti su mūsų Internetinės svetainės Slapukais.

Jūsų teisės ir kai su mumis susisiekti

Asmens duomenų atnaujinimas

Mes stengsimės užtikrinti, kad jūsų asmens duomenys būtų tikslūs. Siekdami mums padėti, pranešite mums apie jūsų pateiktų duomenų pasikeitimą susisiekę su mumis toliau skiltyje „Kontaktai“ nurodytais būdais.

 

Jūsų teisės

Jei teisinis jūsų asmens duomenų apdorojimo pagrindas yra sutikimas, jūs galite bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą išsiųsdami el. laišką adresu: [email protected]. Jei nuspręsite atšaukti savo sutikimą, „Carlsberg“ nebeapdoros jūsų asmens duomenų sutikimo pagrindu.

Tam tikromis sąlygomis jūs turite teisę pareikalauti papildomai informuoti, kaip mes apdorojame jūsų asmens duomenis, taip pat gauti savo asmens duomenų kopiją. Jūs taip pat galite pateikti prašymą, kad mes ištaisytume, atnaujintume ar ištrintume jūsų asmens duomenis. Be to, galite pateikti prašymą, kad mes apribotume jūsų asmens duomenų apdorojimą, taip pat galite nesutikti, kad mes juos apdorotume arba naudotume juos automatizuotam sprendimų priėmimu ir profiliavimui. Galiausiai, galite reikalauti, kad jūsų asmens duomenis perduotume jums arba trečiajai šaliai (duomenų perkeliamumas).

Atkreipkite dėmesį, kad šioms teisėms taikomos tam tikros išimtys ir ne visos galioja šalyje, kurioje esate įsikūręs. Kitaip tariant, pateikus prašymą, „Carlsberg“ ne visada privalo imtis veiksmų. Taip gali būti dėl „Carlsberg“ priskirtų įsipareigojimų, kaip antai, kitokių teisės aktų, pagal kuriuos reikalaujama, kad „Carlsberg“ saugotų kitų asmenų asmens duomenis, teises ir laisves ar pan. „Carlsberg“ visada visomis išgalėmis stengiasi atidžiai įvertinti kiekvieną prašymą ir motyvuoti atsisakymą imtis veiksmų.

Turėdami klausimų, kurių negalėjote išsiaiškinti vidaus dialogu, ar norėdami pateikti skundą, kreipkitės į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

Kontaktai

Norėdami pasinaudoti savi teisėmis ar su šiuo Pranešimu susiję klausimai, pastabos ir prašymai yra sveikintini ir adresuojami el. pašto adresu: [email protected]

Šio Pranešimo atnaujinimai

Kviečiame dažnai apsilankyti šiame puslapyje, kad pamatytumėte visus šios Pranešimo atnaujinimus ir pakeitimus.

Paskutinį kartą šis Pranešimas buvo atnaujintas 2019 m. birželio  mėn.

Asmens duomenų naudojimo teisiniai pagrindai

Pagrindiniai teisiniai pagrindai, pateisinantys jūsų asmens duomenų naudojimą:

Sutikimas: kai pateikėte sutikimą leisti mums naudoti jūsų informaciją,  jums buvo pateikta sutikimo forma, susijusi su bet kokiu tokiu naudojimu, dėl bet kurio tokio naudojimo, savo sutikimą galite atšaukti šiame pranešime nurodytais būdais.

Sutarčių vykdymas: kai jūsų informacija būtina sutarčiai su jumis sudaryti arba vykdyti.

Teisinė prievolė: kai jūsų informacija reikalinga, kad galėtume įvykdyti savo teisines prievoles.

Teisėti interesai: kai jūsų informaciją naudojame mūsų teisėtiems interesams įgyvendinti, o priežastys, dėl kurių ją naudojame, yra svaresnės už bet kuriuos jūsų duomenų apsaugos teisių pažeidimus.

Pagrindiniai teisiniai pagrindai, kuriais dažniausiai remiamės, kad pateisintume Ypatingųjų jūsų asmens duomenų kategorijų ir Teistumo duomenų naudojimą:

Teisiniai reikalavimai: kai jūsų informacija mums būtina, siekiant nustatyti reikalavimą jums, mums ar trečiajai šaliai, arba organizuoti gynybą nuo tokio reikalavimo ar jį pateikti.

Svarbaus viešojo intereso tikslais: kai tvarkymas yra būtinas, siekiant užtikrinti svarbų viešąjį interesą pagal ES ar vietos teisę.

Aiškus sutikimas: kai esate pateikę aiškų sutikimą tvarkyti asmens duomenis vienu ar keliais konkrečiais tikslais. Galite atšaukti savo sutikimą, susiekdami su mumis pirmiau pateikto pranešimo „Kontaktinių duomenų“ skyriuje nustatyta tvarka. Atšaukus sutikimą, galime prarasti galimybę teikti jums mūsų gaminius ir paslaugas, kurioms teikti šie duomenys yra būtini.